CAMBRIDGE PRACTICE TESTS FOR IELTS 2

21/09/2023 07:43

Cambridge Practice Tests for IELTS 2

1/ Bố cục sách:

Cambridge Practice Test for IELTS 2 có thể được chia thành 4 phần chính:

  • Phần thứ nhất cung cấp 4 đề thi thử IELTS Academic và 2 đề ở dạng General Training. Với phần Listening trong mỗi bài thi, có audio file (tệp âm thanh) đi kèm.
  • Phần thứ hai là bản ghi của các bài Nghe ở phần đề thi thử (audioscripts).
  • Phần thứ ba gồm đáp án bài tập của các phần đề thi Listening & Reading (answer key). Trong phần này, bài viết mẫu (sample answers) cho các câu hỏi thuộc đề thi Viết cũng sẽ được cung cấp đối với cả task 1 và task 2.
  • Phần cuối là answer sheet – mẫu phiếu trả lời của các kỹ năng trong bài thi IELTS.

Mỗi bài practice test trong Cambridge 2 được thiết kế theo trình tự giống trong một đề thi IELTS Academic: đi từ Listening sang Reading, Writing và cuối cùng là Speaking. Trong đó: Đính kèm theo sách Cambridge 2 là audio file (CDs) phục vụ cho phần thi thử Listening.

2/ Đối tượng sử dụng:

Vì sách Cambridge IELTS 2 chỉ cung cấp đề luyện tập nên tài liệu này phù hợp các các bạn đã nắm vững cấu trúc đề thi và chiến thuật xử lý các dạng bài trong từng kỹ năng. Như vậy, sách là nguồn tham khảo và luyện tập đề thi đáng tin cậy dành cho các thí sinh trước kỳ thi chính thức. 


Tải ngay Cambridge Practice Tests for IELTS 2

 

Bài viết nổi bật
Trọn Bộ My First Grammar 1,2,3
CAMBRIDGE PRACTICE TESTS FOR IELTS 6
CAMBRIDGE PRACTICE TESTS FOR IELTS 5
CAMBRIDGE PRACTICE TESTS FOR IELTS 4
CAMBRIDGE PRACTICE TESTS FOR IELTS 3
Các khóa học tại IELTS TRAINER
IELTS Launchpad
IELTS Launchpad

Liên hệ

GET IELTS 4.5+
GET IELTS 4.5+

Liên hệ

GET IELTS 5.5+
GET IELTS 5.5+

Liên hệ

GET IELTS 6.5+
GET IELTS 6.5+

Liên hệ

GET IELTS 7.5+
GET IELTS 7.5+

Liên hệ